Vogelatlas Nederland

Kuifeend


Latijnse naam

Aythya fuligula

Engelse naam

Tufted Duck

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal