Vogelatlas Nederland

Tafeleend


Latijnse naam

Aythya ferina

Engelse naam

Common Pochard

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal