Vogelatlas Nederland

Tafeleend


Latijnse naam

Aythya ferina

Engelse naam

Common Pochard

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal