Vogelatlas Nederland

Tafeleend


Latijnse naam

Aythya ferina

Engelse naam

Common Pochard

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data