Vogelatlas Nederland

Krooneend


Latijnse naam

Netta rufina

Engelse naam

Red-crested Pochard

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal