Vogelatlas Nederland

Marmereend


Latijnse naam

Marmaronetta angustirostris

Engelse naam

Marbled Duck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde