Vogelatlas Nederland

Zomertaling


Latijnse naam

Spatula querquedula

Engelse naam

Garganey

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal