Vogelatlas Nederland

Ringtaling


Latijnse naam

Callonetta leucophrys

Engelse naam

Ringed Teal

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde