Vogelatlas Nederland

Krakeend


Latijnse naam

Mareca strepera

Engelse naam

Gadwall

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal