Vogelatlas Nederland

Chileense Smient


Latijnse naam

Anas sibilatrix

Engelse naam

Chiloe Wigeon

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde