Vogelatlas Nederland

Smient


Latijnse naam

Anas penelope

Engelse naam

Eurasian Wigeon

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal