Vogelatlas Nederland

Smient


Latijnse naam

Anas penelope

Engelse naam

Eurasian Wigeon

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data