Vogelatlas Nederland

Carolina-eend


Latijnse naam

Aix sponsa

Engelse naam

Wood Duck

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde