Vogelatlas Nederland

Australische Bergeend


Latijnse naam

Tadorna tadornoides

Engelse naam

Australian Shelduck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde