Vogelatlas Nederland

Australische Bergeend


Latijnse naam

Tadorna tadornoides

Engelse naam

Australian Shelduck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening