Vogelatlas Nederland

Kaapse Casarca


Latijnse naam

Tadorna cana

Engelse naam

South African Shelduck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde