Vogelatlas Nederland

Magelhaengans


Latijnse naam

Chloephaga picta

Engelse naam

Upland Goose

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde