Vogelatlas Nederland

Keizergans


Latijnse naam

Anser canagicus

Engelse naam

Emperor Goose

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde