Vogelatlas Nederland

Groenling


Latijnse naam

Chloris chloris

Engelse naam

European Greenfinch

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen