Vogelatlas Nederland

Sneeuwgans


Latijnse naam

Anser caerulescens

Engelse naam

Snow Goose

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde