Vogelatlas Nederland

Indische Gans


Latijnse naam

Anser indicus

Engelse naam

Bar-headed Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal