Vogelatlas Nederland

Dwerggans


Latijnse naam

Anser erythropus

Engelse naam

Lesser White-fronted Goose

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde