Vogelatlas Nederland

Kolgans


Latijnse naam

Anser albifrons

Engelse naam

Greater White-fronted Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal