Vogelatlas Nederland

Raaf


Latijnse naam

Corvus corax

Engelse naam

Northern Raven

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal