Vogelatlas Nederland

Taigarietgans


Latijnse naam

Anser fabalis

Engelse naam

Taiga Bean Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening