Vogelatlas Nederland

Rietgans (Taiga of Toendra)


Latijnse naam

Anser fabalis / serrirostris

Engelse naam

Bean Goose spec.

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde