Vogelatlas Nederland

Rietgans (Taiga of Toendra)


Latijnse naam

Anser fabalis / serrirostris

Engelse naam

Bean Goose spec.

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening