Vogelatlas Nederland

hybride Zwarte Kraai x Bonte Kraai


Latijnse naam

Corvus cornix x Corvus corone

Engelse naam

Carrion Crow x Hooded Crow

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde