Vogelatlas Nederland

Zwaangans


Latijnse naam

Anser cygnoides

Engelse naam

Swan Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde