Vogelatlas Nederland

Trompetzwaan


Latijnse naam

Cygnus buccinator

Engelse naam

Trumpeter Swan

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde