Vogelatlas Nederland

Ekster


Latijnse naam

Pica pica

Engelse naam

Eurasian Magpie

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal