Vogelatlas Nederland

Wilde Zwaan


Latijnse naam

Cygnus cygnus

Engelse naam

Whooper Swan

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal