Vogelatlas Nederland

Zwarthalszwaan


Latijnse naam

Cygnus melancoryphus

Engelse naam

Black-necked Swan

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde