Vogelatlas Nederland

Roodkopklauwier


Latijnse naam

Lanius senator

Engelse naam

Woodchat Shrike

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde