Vogelatlas Nederland

Klapekster


Latijnse naam

Lanius excubitor

Engelse naam

Great Grey Shrike

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal