Vogelatlas Nederland

Buidelmees


Latijnse naam

Remiz pendulinus

Engelse naam

Eurasian Penduline Tit

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond