Vogelatlas Nederland

Rosse Fluiteend


Latijnse naam

Dendrocygna bicolor

Engelse naam

Fulvous Whistling Duck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde