Vogelatlas Nederland

Kortsnavelboomkruiper


Latijnse naam

Certhia familiaris macrodactyla

Engelse naam

Central European Treecreeper

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde