Vogelatlas Nederland

Zwarte Ibis


Latijnse naam

Plegadis falcinellus

Engelse naam

Glossy Ibis

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond