Vogelatlas Nederland

Grauwe Vliegenvanger


Latijnse naam

Muscicapa striata

Engelse naam

Spotted Flycatcher

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal