Vogelatlas Nederland

Fitis


Latijnse naam

Phylloscopus trochilus

Engelse naam

Willow Warbler

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen