Vogelatlas Nederland

Fluiter


Latijnse naam

Phylloscopus sibilatrix

Engelse naam

Wood Warbler

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal