Vogelatlas Nederland

Grasmus


Latijnse naam

Sylvia communis

Engelse naam

Common Whitethroat

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen