Vogelatlas Nederland

Woestijnbraamsluiper


Latijnse naam

Sylvia minula

Engelse naam

Desert Whitethroat

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde