Vogelatlas Nederland

Grote Karekiet


Latijnse naam

Acrocephalus arundinaceus

Engelse naam

Great Reed Warbler

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening