Vogelatlas Nederland

Bosrietzanger


Latijnse naam

Acrocephalus palustris

Engelse naam

Marsh Warbler

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal