Vogelatlas Nederland

Rietzanger


Latijnse naam

Acrocephalus schoenobaenus

Engelse naam

Sedge Warbler

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal