Vogelatlas Nederland

Snor


Latijnse naam

Locustella luscinioides

Engelse naam

Savi's Warbler

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening