Vogelatlas Nederland

Grote Lijster


Latijnse naam

Turdus viscivorus

Engelse naam

Mistle Thrush

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal