Vogelatlas Nederland

Geoorde Fuut


Latijnse naam

Podiceps nigricollis

Engelse naam

Black-necked Grebe

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal